Seznam publikací – ing. Zdeněk Halámka

Rok 2000

Gärtner,J. - Halámka,Z.: Regulace rychlosti asynchronního motoru změnou napětí. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2000. VZ156/K314/2000. 10s.

Rok 2001

Pavelka,J. - Gärtner,J. - Halámka,Z.: Analýza možnosti zlepšení spolupráce motorgenerátoru s plynovým motorem a UPS. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2001. VZ169/K314/2001. 21s.

Gärtner,J. - Halámka,Z.: The Speed Control of the Induction Motors by Change of Supply Voltage. In Sborník mezinárodní studentské konference elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Brno: VUT FEI, 2001, vol.1, s.41-45.

Rok 2002

Halámka,Z.: Realizace řídicí jednotky frekvenčního řízení asynchronních motorů pro použití v hybridních pohonech. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2002. VZ216/K314/2002. 9s.

Čeřovský,Z. - Mindl,P. - Halámka,Z. - Pavelka,V.: Perspektivy elektrických přenosů na vozidlech. [Nepublikovaná přednáška]. Asociace strojních inženýrů. 2002-12-12.

Halámka,Z.: Informace o konferenci a exponátech na EVS19 v Jižní Koreji. [Nepublikovaná přednáška]. ELEKTROMOBILY. 2002-11-12.

Čeřovský,Z. - Flígl,S. - Halámka,Z. - Hanuš,P. - Mindl,P. - etal.: Power Electronics in Automotive Hybrid Drives. In Proceedings 10th International Power Electronics and Motion Control Conference. Brussels: EPE Association, 2002, vol.1, s.270. ISBN 953-184-046-6.

Čeřovský,Z. - Halámka,Z. - Hanuš,P. - Mindl,P. - Pavelka,V.: Projekt a výstavba pracoviště hybridních pohonů automobilů. In 19. Mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2002. Liberec: Technická univerzita, 2002, s.10-15. ISBN 80-7083-612-1.


Čeřovský,Z. - Hanuš,P. - Halámka,Z. - Mindl,P. - Pavelka,V.: Experimentální pracoviště hybridního pohonu. In Elektroenergetika 2002. Praha: ČVUT, 2002, s.191-194. ISBN 80-01-02614-0.

Čeřovský,Z. - Mindl,P. - Flígl,S. - Halámka,Z. - Hanuš,P. - etal.: Power Electronics in Automotive Hybrid Drives. In: EPE-PEMC 2002 Proceedings [CD-ROM]. Dubrovnik: KoREMA, 2002, ISBN 953-184-047-4.

Gärtner,J. - Halámka,Z.: The Speed Control of the Induction Motors by the Change of Supply Voltage. In POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2002, s.PE11.

Gärtner,J. - Halámka,Z.: Uninterruptible Power Supply Controlled by Digital Signal Processor. In POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2002, s.PE10.

Halámka,Z.: Strategie řízení výkonových měničů pro hybridní pohony. In: 14. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ [CD-ROM]. Praha: ČSVTS, 2002, s.9-10.


Rok 2003


Halámka,Z.: Control Strategy of Power Converters for Hybrid Drives. In Poster 2003. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2003, vol.1, s.PE12.

Halámka,Z.: Control Strategy of Power Converters for Hybrid Drives. In Transcom 2003. Žilina: University of Žilina, 2003, vol.1, s.123-126. ISBN 80-8070-080-X.

Halámka,Z.: Měničová technika v hybridních pohonech. In XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2003, s.66-70. ISBN 80-02-01563-0.

Halámka,Z. - Gärtner,J.: Uninterruptible Power Supply Controlled by DSP in non Acustic Frequency range. In Poster 2003. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2003, vol.1, s.PE9.